UTFORDRANDE: Det nye barnevernet i Samnanger har slite med bemanninga sidan oppstarten i fjor. Samstundes har saksmengda gått opp.
UTFORDRANDE: Det nye barnevernet i Samnanger har slite med bemanninga sidan oppstarten i fjor. Samstundes har saksmengda gått opp. FOTO: Illustrasjonsfoto Scanstockphoto.com

Store utskiftingar i barnevernet