MANGLAR FOLK: Leiande helsesjukepleiar Aslaug Singelstad forklarar situasjonen med ressursmangel.
MANGLAR FOLK: Leiande helsesjukepleiar Aslaug Singelstad forklarar situasjonen med ressursmangel. FOTO: Arkiv

Nytt tilbod til dei som ventar barn