PLANLEGG FRAMTIDIG BUSTADSATSING: – Samnanger har nesten berre einebustader, men er det dette innbyggjarane vil ha når dei vert gamle, spør rådmann Ove Sæbø. No vil kommunen kartleggja interessa for aldersvennlege lokalsenter og andre bustadtypar. Håpet er å leggja grunnlaget for framtidig utvikling saman med interesserte utbyggjarar.
PLANLEGG FRAMTIDIG BUSTADSATSING: – Samnanger har nesten berre einebustader, men er det dette innbyggjarane vil ha når dei vert gamle, spør rådmann Ove Sæbø. No vil kommunen kartleggja interessa for aldersvennlege lokalsenter og andre bustadtypar. Håpet er å leggja grunnlaget for framtidig utvikling saman med interesserte utbyggjarar. FOTO: Hallvard Tysse

Kommunen skal kartleggja korleis folk i Samnanger vil bu når dei vert eldre