PROSJEKTGRUPPA: Svanene testar ut plassen saunaen skal liggja i Teigavika. På stupebrettet står prosjektgruppa for tiltaket. F.v. Petter Teige Nes, Erlend Klette, Stina Erstad og Svein Serkan Erdogan.
PROSJEKTGRUPPA: Svanene testar ut plassen saunaen skal liggja i Teigavika. På stupebrettet står prosjektgruppa for tiltaket. F.v. Petter Teige Nes, Erlend Klette, Stina Erstad og Svein Serkan Erdogan. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Her kjem det heilårs-sauna

Fire unge entusiastar fekk ideen om å byggja ein flytesauna i Teigavika på Bjørkheim, og no er tilbodet snart på plass. Planen er at bygget skal vera klart allereie i desember.

Sauna har vorte ein kjempetrend i Noreg dei siste åra og ein fin kvardagsaktivitet for både gamle og unge. Det har dukka opp fleire hundre nye badstover rundt omkring i landet.

Våren 2021 tok Erlend Klette og Stina Erstad kontakt med kommunen for å lufta ideen om ein sauna her i bygda, på Bjørkheim. Responsen var positiv.

– Eg synest det er veldig kjekt at privatpersonar tek initiativ til slikt! Dette er bra for Bjørkheim og gjer Teigavika endå meir attraktiv, seier ordførar Knut Harald Frøland.

Etter kvart kom Svein Serkan Erdogan og Petter Teige Nes med på laget også, så då var
prosjektgruppa komplett.

Møteplass
– Me har ein visjon om at sjøen må kunna brukast større delar av året. Om vinteren går det an å finna på meir enn å stå på ski. Mange nordmenn stengjer seg ofte litt inne når kulda trengjer på. Saunaen kan vera eit lågterskeltilbod som får folk ut og møta andre. Det er både sosialt og kjekt, meiner Erlend Klette.

Litt av inspirasjonen til Bjørkheim Sauna kom frå Danmark, der Erlend har budd i fleire år og vore ein del av den lokalkjente sauna- og vinterbadeklubben Jomsborg i Aarhus (med over 10.000 medlemmer).

– Eg synest saunaer som er baserte på medlemmer med sesongtilgang er kjekkast, då dei saunaklubbane har ein tendens til å få eit sterkt miljø rundt seg. Det er det me håpar at Bjørkheim Sauna kan skapa – ein plass der ein kan møtast utan å måtta ha avtalt på førehand, seier Erlend Klette.

– Me treng fleire uforpliktande møteplassar, samtykkjer Stina Erstad.

SNART PÅ PLASS: Slik skal flytesaunaen plasserast ved den nye badeplassen på Bjørkheim. Skisse: Svein Serkan Erdogan

Helsefordelar
– Fleire studiar viser at kombinasjonen sauna og kalde bad har positive helseeffektar og faktisk kan auka levealderen, hevdar han.

– I tillegg gjev det ei kjensle av velvære, noko som motverkar depresjon og angst, så det er berre fordelar ved å ha eit slikt tilbod innan rekkevidde.

Byggjeprosess
Dei fire entusiastane finansierer saunaen av eiga lomme, og vil byggja han sjølve. I gruppa sit Svein Serkan Erdogan, som er arkitekt. Han har teikna bygget og teke høgde for detaljar som må vera med. Petter Teige Nes er tømrar, så han vil leia sjølve bygginga. I tillegg har fleire lokale personar sagt seg villige til å vera med og byggja på dugnad, noko gruppa set stor pris på.

– Me har tenkt å bruka mest mogeleg lokale leverandørar, seier Petter.

– Sidan dette vert ein flytesauna, er det mykje å tenkja på når det gjeld vekt og balanse. Det er også viktig å bruka dei rette materialane, som for eksempel varmebestandig glas, legg han til.

Brukarvenleg
Saunaen har plass til tolv personar, og det skal vera mogeleg å kjøpa både sesongkort og
enkeltbillettar til seg sjølv eller ei gruppe. Det skal vera ope heile året, og ein kan booka plass på nettsida bjorkheimsauna.no. Her finn ein også meir praktisk informasjon.

– Saunaen vert varma opp av ein vedfyrt omn, og det tek om lag ein halvtime å varma rommet opp dersom det er iskaldt, elles tek det berre fem til ti minutt, fortel Erlend Klette.

– For at saunaen skal vera ein triveleg plass å vera heile tida, er hovudregelen at ein forlét han i same stand som då ein kom. Det står alltid grønsåpespray og nal tilgjengeleg, slik at ein raskt kan vaska over flatane. Saunaen vert også vaska «frå topp til tå» nokre gonger i veka, legg han til.

– Me håpar at mange vil nytta seg av dette fine tilbodet. Det er svært sosialt og gjevande å
halda på med, kommenterer Erlend Klette.