VIL KJØPA STRAUM HOS KOMMUNEN: Eikedalen Skisenter AS ser med uro på kva konsekvensar høge straumprisar kan få for drifta komande sesong. No ber selskapet om å få kjøpa rimeleg konsesjonskraft frå Samnanger kommune.
VIL KJØPA STRAUM HOS KOMMUNEN: Eikedalen Skisenter AS ser med uro på kva konsekvensar høge straumprisar kan få for drifta komande sesong. No ber selskapet om å få kjøpa rimeleg konsesjonskraft frå Samnanger kommune. FOTO: Arkiv

Dyr straum kan skapa vanskar for skisenteret