IKKJE ALLE KOM: Ordføraren hadde håpt på større frammøte på seminaret om fattigdom, men trur at dei som var til stades hadde stort utbyte av både foredraga og gruppearbeidet. Her frå ein pause der praten gjekk livleg.
IKKJE ALLE KOM: Ordføraren hadde håpt på større frammøte på seminaret om fattigdom, men trur at dei som var til stades hadde stort utbyte av både foredraga og gruppearbeidet. Her frå ein pause der praten gjekk livleg. FOTO: Hallvard Tysse

Barnevernet og Nav må samarbeida betre