INTERNASJONALT PÅ GAUPHOLM: Etter mange år på sjøen verda rundt, er Bjarne Solberg no campingvert på heiltid. Også i denne jobben møter han folk frå mange ulike land.
INTERNASJONALT PÅ GAUPHOLM: Etter mange år på sjøen verda rundt, er Bjarne Solberg no campingvert på heiltid. Også i denne jobben møter han folk frå mange ulike land. FOTO: Vigdis K. Teige

Sjømann og campingvert