STORT BYGG: Den nye transformatorstasjonen i Børdalen får eit «fotavtrykk» på rundt 10.000 kvadratmeter. Skisse: Multiconsult
STORT BYGG: Den nye transformatorstasjonen i Børdalen får eit «fotavtrykk» på rundt 10.000 kvadratmeter. Skisse: Multiconsult

NVE rår til at oljeselskapa får henta straum i Samnanger til elektrifisering i Nordsjøen