INTERESSANT OMRÅDE: Haukanesområdet er interessant for både bustadbygging og offentlege formål, påpeika Øyvind Røen (Sp). Han fekk fleirtal i kommunestyret for framlegget om å ha dette som alternativ halltomt.
INTERESSANT OMRÅDE: Haukanesområdet er interessant for både bustadbygging og offentlege formål, påpeika Øyvind Røen (Sp). Han fekk fleirtal i kommunestyret for framlegget om å ha dette som alternativ halltomt. FOTO: Hallvard Tysse

Valde Haukaneset som alternativ tomt for fleirbrukshallen