Tingretten har sett av tre veker til barnevernssaka