GOD STEMNING: I karalaget kan alt diskuterast og pratast om. Frå venstre: Torfinn Kolle, Johannes Nordbø, Arne Nordbø, Joar Oldervoll, Einar Dalseid, Ove Grønlien, Bjarne Solberg, Steinar Taule, Knut Kristiansen, Gisle Gardar Øye, Dag Nydal, Kjell Magnar Lønnebakken og Helge Hisdal.
GOD STEMNING: I karalaget kan alt diskuterast og pratast om. Frå venstre: Torfinn Kolle, Johannes Nordbø, Arne Nordbø, Joar Oldervoll, Einar Dalseid, Ove Grønlien, Bjarne Solberg, Steinar Taule, Knut Kristiansen, Gisle Gardar Øye, Dag Nydal, Kjell Magnar Lønnebakken og Helge Hisdal. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

 «The gentlemen´s club»