VERT BRUKT: Fleire av romma i det eldste bygget på Samnangerheimen har i år vore nytta til sjukeheimspasientar. Kommunalsjef for helse og omsorg, Edith Oma, meiner at det er mykje som må avklarast før avdelinga kan omdisponerast til omsorgsbustader.
VERT BRUKT: Fleire av romma i det eldste bygget på Samnangerheimen har i år vore nytta til sjukeheimspasientar. Kommunalsjef for helse og omsorg, Edith Oma, meiner at det er mykje som må avklarast før avdelinga kan omdisponerast til omsorgsbustader. FOTO: Hallvard Tysse

Svært usikkert om det kjem omsorgsbustader i 95-bygget