FRIVILLIG INNSATS: 
– Butikken me skal starta på Tysse, har eit reint ideelt formål og skal drivast etter same modell som Annekset på Bjørkheim. Dét inneber at eit ev. overskot skal gå tilbake til bygda, fortel styremedlemmene Karina Liøen Frøland, Njål Soleng og Bjørn Helge Ulland (t.h.). Oppussing av butikklokala startar i november. 
Ivar Berland var ikkje til stades då biletet vart teke.
FRIVILLIG INNSATS: – Butikken me skal starta på Tysse, har eit reint ideelt formål og skal drivast etter same modell som Annekset på Bjørkheim. Dét inneber at eit ev. overskot skal gå tilbake til bygda, fortel styremedlemmene Karina Liøen Frøland, Njål Soleng og Bjørn Helge Ulland (t.h.). Oppussing av butikklokala startar i november. Ivar Berland var ikkje til stades då biletet vart teke. FOTO: Hallvard Tysse

– Me gjer dette for å skapa liv att på Tysse