Til nett, trafikk Trengereidfjorden RGB

Trur at Svegatjørn – Rådal vil gje trafikkauke i Samnanger