SCORAR HØGT: Sjølv om ikkje alle som ønskjer det får plass på Samnangerheimen, vurderer Kommunal Rapport eldreomsorga i Samnanger som så god at kommunen hamnar på 2.plass på kommunebarometeret.
SCORAR HØGT: Sjølv om ikkje alle som ønskjer det får plass på Samnangerheimen, vurderer Kommunal Rapport eldreomsorga i Samnanger som så god at kommunen hamnar på 2.plass på kommunebarometeret.

Nest best i landet på pleie og omsorg