POPULÆR GJEST: Halvor Folgerø har lagt bak seg eit solid tal kilometer på meir eller mindre gode vestlandsvegar for å promotera boka si. Sist veke besøkte han Samnanger. Svært mange nytta sjansen til å kjøpa med seg eit signert eksemplar av «Vestlandsvegar».
POPULÆR GJEST: Halvor Folgerø har lagt bak seg eit solid tal kilometer på meir eller mindre gode vestlandsvegar for å promotera boka si. Sist veke besøkte han Samnanger. Svært mange nytta sjansen til å kjøpa med seg eit signert eksemplar av «Vestlandsvegar». FOTO: Marianne A. Reistad

Med hjarta i halsen langs gamle vestlandsvegar