REDUSERT BEMANNING: Ved helsetunet på Haga må dei som er att jobba ekstra for å hjelpa flest mogleg pasientar.
REDUSERT BEMANNING: Ved helsetunet på Haga må dei som er att jobba ekstra for å hjelpa flest mogleg pasientar.

Legen sa opp – kommunen ville heller gje permisjon