SIKTAR SEG INN: Ein av deltakarane har funne ein motstandar han kan skyta. Den vesle malingsballen i paintball-geværet er ein gelatinkapsel fylt med vassløyseleg fargestoff. Kula går i 300 fot per sekund, og går i oppløysing når ho treff ein person.
SIKTAR SEG INN: Ein av deltakarane har funne ein motstandar han kan skyta. Den vesle malingsballen i paintball-geværet er ein gelatinkapsel fylt med vassløyseleg fargestoff. Kula går i 300 fot per sekund, og går i oppløysing når ho treff ein person. FOTO: Mathias Reistad

Jakta på fienden i Hagabotnane

På onsdag suste små malingskuler hyppig gjennom lufta i skogen ved idrettsanlegget i Hagabotnane. Maskerte ungdomar utstyrt med paintball-gevær var delte inn i to lag, som prøvde å festa flest mogleg malingsflekkar på kroppane til kvarandre.

Samnanger friskliv- og frivilligsentral arrangerte paintball for dei mellom 13 og 20 år onsdag 3. august. Leon Fauskanger var ein av dei 32 personane som deltok.

– Det er gøy, men eg har vorte skoten ti gonger i bakhovudet og fleire gonger i beina. Det kjenner du godt, sa han.

INSTRUERER: Jan Georg Fjellbirkeland, som er dagleg leiar for Fana paintball og har 15-års erfaring som instruktør, gjev deltakarane opplæring i paintball. – Tryggleik er det aller viktigaste, seier han. FOTO: Mathias Reistad

– Eg synest det er kjekt å verta treft, skaut Frida Liøen inn. Ho var med på same arrangementet i fjor. For Håkon Matland Østerås var det første gongen han prøvde ut paintball.

– Å springa rundt og skyta på kvarandre er veldig kjekt, meinte han.

Arrangementet vart gjennomført i samarbeid med Fana paintball, som stilte med instruktør Jan Georg Fjellbirkeland.

SØKJER DEKNING: Det finst ulike variantar av paintball. Skogsspel er ein av dei, der deltakarane bruker den naturlege vegetasjonen i skogen som dekning. FOTO: Mathias Reistad

KAMP I SKOGEN: Ein frå det gule laget prøver å treffa nokon frå det oransje laget. Dei to laga kjempa mot kvarandre i rundar på 15 minuttar. Bana dei brukte er skogsområdet rett ved idrettsanlegget i Hagabotnane. FOTO: Mathias Reistad

MARKERER: Deltakarane vart delt inn i to lag, eitt med gule vestar og eitt med oransje vestar. Dei som vart trefte av ei malingskule måtte markera det med handa. FOTO: Mathias Reistad