KREV TRYGGARE VEG: Auka trafikk og høg fart utgjer ein stor fare for både born og vaksne som skal kryssa fylkesvegen på Ådland, meiner denne gjengen. Frå venstre: Vaida Bruvik, Johannes Bruvik, Ragnfrid Aadland Olsnes, Audhild Aadland Olsnes, Rune Litangen, Berit Hauge Aadland, Anders Fossmark og Asbjørn Fossmark. Fremst: Julia og Viktoria Bruvik.
KREV TRYGGARE VEG: Auka trafikk og høg fart utgjer ein stor fare for både born og vaksne som skal kryssa fylkesvegen på Ådland, meiner denne gjengen. Frå venstre: Vaida Bruvik, Johannes Bruvik, Ragnfrid Aadland Olsnes, Audhild Aadland Olsnes, Rune Litangen, Berit Hauge Aadland, Anders Fossmark og Asbjørn Fossmark. Fremst: Julia og Viktoria Bruvik. FOTO: Hallvard Tysse

-Her bryt altfor mange fartsgrensa