KRAFTVERKET: Eit bygg på 80-90 kvadratmeter på Tyssereinane skal m.a. husa turbin og generator. Gjennomsnittleg årsproduksjon er kalkulert til 9 GWh. (Skisse: Småkraft AS)
KRAFTVERKET: Eit bygg på 80-90 kvadratmeter på Tyssereinane skal m.a. husa turbin og generator. Gjennomsnittleg årsproduksjon er kalkulert til 9 GWh. (Skisse: Småkraft AS)

NVE seier ja til utbygging av Smådalselva