SNART OPPSTART: Eviny har no fått godkjenning frå Noregs vassdrags- og energidirektorat til å gjennomføra reparasjonsarbeidet i Storelva.
SNART OPPSTART: Eviny har no fått godkjenning frå Noregs vassdrags- og energidirektorat til å gjennomføra reparasjonsarbeidet i Storelva.

Eviny skal reparera skadane i haust