HØGTIDELEG OPNING: Ordførar Knut Harald Frøland klipte snora ved lukehuset i Holmane då Jarlshaug kraftverk vart offisielt opna måndag. Grunneigar Johannes Egil Kulild (t.v.) og avdelingsleiar for forretningsutvikling i SKL, Kjetil Harestad (t.h.), hjelpte til.
HØGTIDELEG OPNING: Ordførar Knut Harald Frøland klipte snora ved lukehuset i Holmane då Jarlshaug kraftverk vart offisielt opna måndag. Grunneigar Johannes Egil Kulild (t.v.) og avdelingsleiar for forretningsutvikling i SKL, Kjetil Harestad (t.h.), hjelpte til. FOTO: Hallvard Tysse

Opna nytt kraftverk