UNGDOMSRÅDET SA JA: Hado Sport har vorte ei populært tilbod til unge samningar. No har Urd ungdomslag fått midlar via tilskotsordninga for ungdomstiltak til å dekka litt av utgiftene med å starta opp den nye sporten. 
UNGDOMSRÅDET SA JA: Hado Sport har vorte ei populært tilbod til unge samningar. No har Urd ungdomslag fått midlar via tilskotsordninga for ungdomstiltak til å dekka litt av utgiftene med å starta opp den nye sporten.  FOTO: Arkiv

Fekk midlar til å styrkja oppvekstmiljøet i Samnanger