STOR KOSTNADSVEKST: For Frode Odland i Odland Maskin AS og andre i entreprenørbransjen har drivstoffutgiftene neste dobla seg det siste året.
STOR KOSTNADSVEKST: For Frode Odland i Odland Maskin AS og andre i entreprenørbransjen har drivstoffutgiftene neste dobla seg det siste året. FOTO: Thomas Hellevang

Dyr straum og skyhøge  transportkostnader går hardt ut over næringslivet