NETT sfapipa RBG
FOTO: Arkiv

Safa fekk avslag på søknad om støtte