INGENTING IGJEN: Leikeplassen på Neset står tom etter at kommunen fjerna alle apparata. Bebuarane i området vert no oppmoda om å danna ei velforeining for å søkja midlar til nye apparat som dei sjølve tek ansvaret for.  
INGENTING IGJEN: Leikeplassen på Neset står tom etter at kommunen fjerna alle apparata. Bebuarane i området vert no oppmoda om å danna ei velforeining for å søkja midlar til nye apparat som dei sjølve tek ansvaret for.   FOTO: Arkiv

God dialog, men framleis usemje om leikeplassen på Neset