SATSAR PÅ DRIFT: Kraftutbygging skal ikkje lenger vera eit satsingsområde for Eviny. Difor kvittar selskapet seg med  bygg- og anleggsavdelinga, der fleire samningar er tilsette.
SATSAR PÅ DRIFT: Kraftutbygging skal ikkje lenger vera eit satsingsområde for Eviny. Difor kvittar selskapet seg med bygg- og anleggsavdelinga, der fleire samningar er tilsette. FOTO: Arkiv

Mesta overtek tidlegare BKK-tilsette