FOLKEMØTE: Både på Bjørkheim (biletet) og Tysse har det vore folkemøte den siste tida for å orientera om LivOGLyst-prosjektet og få fram idear til tiltak og aktivitetar som samningane ønskjer seg.
FOLKEMØTE: Både på Bjørkheim (biletet) og Tysse har det vore folkemøte den siste tida for å orientera om LivOGLyst-prosjektet og få fram idear til tiltak og aktivitetar som samningane ønskjer seg. FOTO: Hallvard Tysse

Har pengar – treng frivillige