TØFT: Einingsleiar for pleie og omsorg, Janne Drevsjø, påpeiker at å jobba på sjukeheimen og i heimetenesta kan vera strevsamt og krevjande for dei tilsette.
TØFT: Einingsleiar for pleie og omsorg, Janne Drevsjø, påpeiker at å jobba på sjukeheimen og i heimetenesta kan vera strevsamt og krevjande for dei tilsette. FOTO: Arkiv

Greidde ikkje lenger å halda smitten unna pasientane