STORT ARBEID: Eviny Fornybar AS håpar å sleppa ei full oppgradering av dei snart 90 år gamle dammane i Øvsta og Nedsta Dukavatnet. Om dei får godkjent ei rimelegare løysing, vert opp til Olje og energidepartementet å avgjera.
STORT ARBEID: Eviny Fornybar AS håpar å sleppa ei full oppgradering av dei snart 90 år gamle dammane i Øvsta og Nedsta Dukavatnet. Om dei får godkjent ei rimelegare løysing, vert opp til Olje og energidepartementet å avgjera. FOTO: Eviny Fornybar AS

Berre kommunen vil nekta Eviny å senka vasstanden