TOMTEVAL: I prosjektplanen som skal leggjast fram for kommunestyret om fjorten dagar er det vurdert fem ulike tomtealternativ for fleirbrukshall. I kontakten med ulike brukargrupper har flest peika på Lauskar (heilt til høgre i biletet) som den føretrekte plasseringa. Kva prosjektkomiteen vil tilrå, gjenstår å sjå.
TOMTEVAL: I prosjektplanen som skal leggjast fram for kommunestyret om fjorten dagar er det vurdert fem ulike tomtealternativ for fleirbrukshall. I kontakten med ulike brukargrupper har flest peika på Lauskar (heilt til høgre i biletet) som den føretrekte plasseringa. Kva prosjektkomiteen vil tilrå, gjenstår å sjå. FOTO: Håvard Tvedterås/Ht-drone.com

Størst interesse for fleirbrukshall på Lauskar