DAGENS KOMMUNEPLANKART: Naturutvalet har vedteke at areala A02 og A04 går ut, medan lokalitetane på Nygård og Sagen II får høve til utviding/endring. To nye lokalitetar er tenkt lenger ute i fjorden.
DAGENS KOMMUNEPLANKART: Naturutvalet har vedteke at areala A02 og A04 går ut, medan lokalitetane på Nygård og Sagen II får høve til utviding/endring. To nye lokalitetar er tenkt lenger ute i fjorden. FOTO: ACOS AS

Opnar for nye oppdrettslokalitetar i Samnangerfjorden