– Kommunen må krevja god dekning, ikkje berre låg pris