TEST FØR SKULESTART: Alle skuleelevane i Samnanger vart oppmoda om å ta ein heimetest før dei kom på skulen måndag denne veka. Kommunen har ikkje fått meldingar om positive resultat.
TEST FØR SKULESTART: Alle skuleelevane i Samnanger vart oppmoda om å ta ein heimetest før dei kom på skulen måndag denne veka. Kommunen har ikkje fått meldingar om positive resultat. FOTO: Marianne A. Reistad

Samnanger har minst koronasmitte i Vestland