VASSDRAGET: NVE gav konsesjon til utbygging av Sandelva for fleire år sidan. No ønskjer Blåfall Utvikling AS å realisera prosjektet. (Biletet er henta frå konsesjonssøknaden.)
VASSDRAGET: NVE gav konsesjon til utbygging av Sandelva for fleire år sidan. No ønskjer Blåfall Utvikling AS å realisera prosjektet. (Biletet er henta frå konsesjonssøknaden.)

Blåfall vil starta utbygging i Rolvsvåg til hausten