SKOTTABAKKEN: Bufellesskapet for utviklingshemma har den høgaste husleiga av omsorgsbustadane i Samnanger.
SKOTTABAKKEN: Bufellesskapet for utviklingshemma har den høgaste husleiga av omsorgsbustadane i Samnanger. FOTO: Arkiv

Vil setja ned husleiga på Skottabakken