New normal during covid epidemic. Caucasian woman shopping at retail furniture and home accessories store wearing protective medical face mask to prevent spreading of corona virus
FOTO: Illustrasjonsfoto

Varslar nye smitteverntiltak

Kommunen vurderer no å utvida påbodet om munnbind og innføra strengare karantenereglar.

Smittesituasjonen i regionen gjer at det er behov for fleire tiltak enn det regjeringa har innført, opplyser kommunen på nettsidene sine. Samnanger samarbeider difor med andre kommunar i bergensregionen om ei lokal forskrift som skal supplera dei nasjonale smitteverntiltaka.

Tiltaka som vert vurderte er:

– Påbod om munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda ein meters avstand

– Karanteneplikt for husstandsmedlemmar og andre nærkontaktar

Detaljane i den nye forskrifta er ikkje heilt klare enno, men kommunen ønskjer likevel å informera innbyggjarane om tiltaka som vil verta innførte.