NETT Hjarteleg velkomne RBG
FOTO: Vigdis K. Teige

På leit etter julestemninga