NY TRAFO: Slik kan den planlagte transformatorstasjonen ved Høysetvegen koma til å sjå ut. (Skisse: Multiconsult)
NY TRAFO: Slik kan den planlagte transformatorstasjonen ved Høysetvegen koma til å sjå ut. (Skisse: Multiconsult)

NVE skal orientera om Noa/Krafla