nett kommunehuset RBG
FOTO: Arkiv

Kommunen bruker store summar på advokathjelp