KOSEGRIS: Å få dyra tillitsfulle og trygge er viktig, meiner Kjetil Austvoll. Denne vesle grisen såg ut til å ha stor glede av å verta klappa på.
KOSEGRIS: Å få dyra tillitsfulle og trygge er viktig, meiner Kjetil Austvoll. Denne vesle grisen såg ut til å ha stor glede av å verta klappa på. FOTO: Marianne A. Reistad

– Dyra våre skal ha det godt heile livet