KAN UTNYTTAST BETRE: Dersom husstandane greier å fordela straumbruken meir jamnt utover dagen, vil kapasiteten i noverande straumnett utnyttast betre. No har stortingsfleirtalet sett omlegginga til ny nettleige på vent. (Biletet er frå trafostasjonen i Børdalen)
KAN UTNYTTAST BETRE: Dersom husstandane greier å fordela straumbruken meir jamnt utover dagen, vil kapasiteten i noverande straumnett utnyttast betre. No har stortingsfleirtalet sett omlegginga til ny nettleige på vent. (Biletet er frå trafostasjonen i Børdalen) FOTO: Hallvard Tysse

BKK innfører ikkje ny nettleigemodell