TRENG HJELP: Presset på pleie og omsorg er så høgt at einingsleiar Janne Drevsjø no ber både pensjonistar og andre om å melda seg til teneste.
TRENG HJELP: Presset på pleie og omsorg er så høgt at einingsleiar Janne Drevsjø no ber både pensjonistar og andre om å melda seg til teneste. FOTO: Arkiv

Ber pensjonistar og studentar hjelpa i pleie og omsorg