IDESKISSE:
Konsulentselskapet HR Prosjekt AS har utarbeidd ei omfattande skisse til korleis arealet på Bjørkheim kan utnyttast til bustader, næring og offentlege bygg.
IDESKISSE: Konsulentselskapet HR Prosjekt AS har utarbeidd ei omfattande skisse til korleis arealet på Bjørkheim kan utnyttast til bustader, næring og offentlege bygg.

Slik kan Bjørkheim sjå ut i framtida