OVER ALL FORVENTNING: Det Samuel og bestefar har delt med oss i dag, er  fantastisk og så viktig, seier Solveig Vassenden, leiar i pensjonistforeninga.
OVER ALL FORVENTNING: Det Samuel og bestefar har delt med oss i dag, er fantastisk og så viktig, seier Solveig Vassenden, leiar i pensjonistforeninga.

– Med Samuel som styrmann lærte eg meg å leva