UTFORDRANDE: Einingsleiar for helse/leiande helsesjukepleiar Kari Anne Tolås Boge stadfestar at det er krevjande å få folk til dei ledige stillingane innan helsesektoren i kommunen.
UTFORDRANDE: Einingsleiar for helse/leiande helsesjukepleiar Kari Anne Tolås Boge stadfestar at det er krevjande å få folk til dei ledige stillingane innan helsesektoren i kommunen. FOTO: Marianne A. Reistad

Kan risikera å stå utan helsesjukepleiarar