Her er dei lokale eigedomane som fekk nye eigarar i oktober