UTFORDRANDE VEKER: Mykje smitte og få elevar har gjort det krevjande å driva skule den siste tida, stadfestar rektor ved Samnanger barneskule, Eli Kristin Berge.
UTFORDRANDE VEKER: Mykje smitte og få elevar har gjort det krevjande å driva skule den siste tida, stadfestar rektor ved Samnanger barneskule, Eli Kristin Berge. FOTO: Marianne A. Reistad

Berre halvparten av elevane møtte på skulen