FOKUS PÅ TILLIT OG SAMARBEID: Politikarar, administrasjon og tillitsvalde hadde nytt dialogmøte torsdag.
FOKUS PÅ TILLIT OG SAMARBEID: Politikarar, administrasjon og tillitsvalde hadde nytt dialogmøte torsdag. FOTO: Hallvard Tysse

– Tillit mellom ordførar og rådmann er avgjerande