Til nett, Hagabakkane, hol i tartandekket RGB

Reparasjonen vert dekt av garantien